Halasztási kérelem

Halasztási kérelem

A tanács elnöke a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére, ha annak hátralévő része két év, vagy annál rövidebb, az elítélt kérelmére - fontos okból - különösen az elítélt személyi vagy családi körülményeire tekintettel - legfeljebb három hónapra halasztást engedélyezhet. Fontos tudnia, hogy a halasztás iránti kérelmet az elsőfokon eljáró bíróságnak kell benyújtania.

A halasztás engedélyezése esetén a halasztás időtartamát nem a behívó dátumától, hanem a jogerős ítélet kihirdetésétől kell számítani. Ha az elítélt betegsége az életét közvetlenül veszélyezteti, a tanács elnöke három hónap tartamú halasztást meghaladó, határozott ideig tartó halasztást is engedélyezhet, vagy a korábban engedélyezett halasztást meghosszabbíthatja. Ha az elítélt betegsége az életét közvetlenül veszélyezteti a bíróság halasztást engedélyezhet a szabadságvesztés végrehajtás megkezdésére abban az esetben is, ha a szabadságvesztés hátralévő része két évnél hosszabb.

El kell halasztani - kérelem nélkül, hivatalból is - a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdését annak az elítéltnek az esetében, aki a tizenkettedik hetet meghaladó várandós, legfeljebb a szülés várható idejét követő tizenkettedik hónap végéig egy évesnél fiatalabb gyermekét gondozza.

Fontos tudnia, hogy az egészséget veszélyeztető állapot megállapítása minden esetben a bíróság által kirendelt szakértő által történik.

kinglaw

Tapasztalt védő ügyvédre van szüksége? Forduljon hozzám.